x
Breaking News
0

Pacific Currencies

0x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ZRX/USD 0.37483 0.39059 0.32737 +0.01774 +5.03% 12:41:20
ZRX/BTC 0.000021 0.000022 0.000018 0.000000 0.00% 12:40:26
ZRX/ETH 0.000523 0.000560 0.000494 -0.000003 0.00% 12:40:27

AdEx

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ADX/USD 1.38530 1.43227 1.14631 +0.10762 +8.46% 12:41:28
ADX/BTC 0.000078 0.000084 0.000064 0.000003 0.00% 12:40:59
ADX/ETH 0.002009 0.002090 0.001796 +0.000109 +5.76% 12:41:27
ADX/BNB 0.30740 0.37448 0.29353 -0.00996 -3.16% 12:41:14

AEON

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AEON/BTC 0.000213 0.000213 0.000186 0.000016 0.00% 12:41:26

Aragon

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ANT/USD 2.5176 2.6000 2.4389 -0.0010 -0.04% 12:41:20
ANT/BTC 0.000140 0.000151 0.000135 -0.000002 0.00% 12:41:22
ANT/ETH 0.003660 0.003939 0.003587 -0.000199 -5.22% 12:41:24

Ardor

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ARDR/USD 0.9286 1.0263 0.7895 +0.0105 +1.14% 12:41:01
ARDR/BTC 0.000051 0.000054 0.000045 0.000001 0.00% 12:41:13

Ark

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ARK/USD 4.9464 5.0182 3.7586 +0.3876 +8.54% 12:41:01
ARK/BTC 0.000281 0.000285 0.000233 0.000040 0.00% 12:40:34
ARK/ETH 0.007277 0.007500 0.006189 +0.000903 +14.16% 12:41:16

Augur

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
REP/USD 37.941 37.941 33.865 +1.734 +4.81% 12:41:29
REP/EUR 34.000 34.200 30.010 +3.402 +11.12% 12:41:09
REP/BTC 0.002139 0.002188 0.001915 0.000061 0.00% 12:41:30
REP/ETH 0.055993 0.056021 0.051356 +0.002160 +4.01% 12:41:15

Australian Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AUD/JPY 86.11 86.33 85.97 -0.08 -0.09% 15/12
JPY/AUD 0.01164 0.01163 0.01158 0.00000 0.00% 15/12
AUD/THB 24.8780 25.0450 24.8240 -0.0550 -0.22% 15/12
THB/AUD 0.04039 0.04028 0.03992 +0.00010 +0.25% 15/12
AUD/SGD 1.0316 1.0355 1.0301 -0.0006 -0.06% 15/12
SGD/AUD 0.9707 0.9706 0.9657 +0.0006 +0.06% 15/12
AUD/HKD 5.9733 6.0117 5.9680 -0.0145 -0.24% 15/12
HKD/AUD 0.1675 0.1675 0.1663 +0.0005 +0.30% 15/12
AUD/KRW 833.44 838.24 831.01 -2.73 -0.33% 15/12
KRW/AUD 0.001201 0.001203 0.001193 0.000000 0.00% 15/12
AUD/INR 49.037 49.366 48.923 -0.345 -0.70% 15/12
AUD/TWD 23.6390 23.1130 22.9895 -0.0130 -0.06% 15/12
TWD/AUD 0.04381 0.04370 0.04334 +0.00020 +0.46% 15/12
AUD/CNY 5.0576 5.0839 5.0489 -0.0147 -0.29% 15/12
CNY/AUD 0.1983 0.1984 0.1967 +0.0009 +0.46% 15/12
AUD/IDR 10,406.00 10,478.00 10,385.50 -9.00 -0.09% 15/12
IDR/AUD 0.00962 0.00963 0.00954 0.00000 0.00% 15/12
AUD/MYR 3.1184 3.1442 3.1161 -0.0087 -0.28% 15/12
AUD/PHP 38.62 38.83 38.52 -0.13 -0.34% 15/12
AUD/PKR 84.127 84.425 83.932 -0.259 -0.31% 15/12
AUD/LKR 117.09 118.27 116.98 -0.44 -0.37% 15/12
AUD/NPR 79.41 79.50 78.28 -0.62 -0.78% 15/12
AUD/GBP 0.5740 0.5762 0.5703 +0.0030 +0.53% 15/12
GBP/AUD 1.7452 1.7536 1.7356 -0.0097 -0.55% 15/12
AUD/CHF 0.7575 0.7609 0.7563 -0.0009 -0.12% 15/12
CHF/AUD 1.3230 1.3221 1.3143 +0.0023 +0.17% 15/12
AUD/DKK 4.8454 4.8587 4.8303 -0.0028 -0.06% 15/12
DKK/AUD 0.2067 0.2070 0.2058 +0.0002 +0.10% 15/12
AUD/NOK 6.4110 6.4214 6.3479 +0.0449 +0.71% 15/12
NOK/AUD 0.1561 0.1576 0.1557 -0.0011 -0.70% 15/12
AUD/PLN 2.7411 2.7557 2.7326 -0.0125 -0.45% 15/12
PLN/AUD 0.3655 0.3659 0.3629 +0.0017 +0.47% 15/12
AUD/TRY 2.9547 2.9808 2.9482 -0.0292 -0.98% 15/12
TRY/AUD 0.3400 0.3392 0.3355 +0.0031 +0.92% 15/12
AUD/HUF 204.517 204.982 203.627 -0.327 -0.16% 15/12
AUD/CZK 16.7300 16.7835 16.6620 -0.0175 -0.10% 15/12
AUD/EUR 0.6510 0.6526 0.6488 0.0000 0.00% 15/12
EUR/AUD 1.5370 1.5410 1.5322 +0.0005 +0.03% 15/12
AUD/SEK 6.5061 6.5175 6.4612 +0.0420 +0.65% 15/12
SEK/AUD 0.1544 0.1548 0.1535 -0.0008 -0.52% 15/12
AUD/ISK 80.75 81.26 80.46 -0.21 -0.26% 15/12
AUD/RON 3.0127 3.0237 2.9999 -0.0063 -0.21% 15/12
AUD/RUB 44.93 45.31 44.91 -0.12 -0.26% 15/12
RUB/AUD 0.02233 0.02227 0.02207 0.00000 0.00% 15/12
AUD/UAH 21.2396 21.2492 20.7071 +0.3292 +1.59% 15/12
AUD/BYN 1.5525 1.5633 1.5479 -0.0024 -0.15% 15/12
AUD/HRK 4.9042 4.9260 4.8895 -0.0103 -0.21% 15/12
AUD/LTL 2.2415 2.2570 2.2406 -0.0076 -0.34% 15/12
AUD/NZD 1.0940 1.0981 1.0911 -0.0041 -0.37% 15/12
NZD/AUD 0.9152 0.9164 0.9107 +0.0035 +0.38% 15/12
AUD/FJD 1.5938 1.6064 1.5697 +0.0058 +0.37% 15/12
BTC/AUD 24,620.8 24,322.6 22,963.5 +1116.0 +4.83% 12:41:22
AUD/USD 0.7648 0.7694 0.7638 -0.0020 -0.26% 15/12
USD/AUD 1.3086 1.3093 1.2997 +0.0037 +0.28% 15/12
AUD/MXN 14.6221 14.7206 14.5804 -0.0537 -0.37% 15/12
MXN/AUD 0.06844 0.06859 0.06794 +0.00020 +0.29% 15/12
AUD/CAD 0.9838 0.9856 0.9785 +0.0031 +0.32% 15/12
CAD/AUD 1.0172 1.0220 1.0144 -0.0030 -0.29% 15/12
AUD/ZAR 10.0180 10.3700 9.9994 -0.3510 -3.39% 15/12
ZAR/AUD 0.10028 0.09998 0.09644 +0.00330 +3.42% 15/12
AUD/EGP 13.6774 13.7473 13.6157 -0.0407 -0.30% 15/12
AUD/MAD 7.2578 7.2783 7.2298 -0.0162 -0.22% 15/12
AUD/KES 80.14 79.44 78.79 -0.36 -0.45% 15/12
AUD/NAD 10.3077 10.3754 10.0946 -0.1573 -1.52% 15/12
AUD/XAF 424.92 428.23 424.76 -0.21 -0.05% 15/12
AUD/XOF 447.00 446.13 426.15 -0.75 -0.17% 15/12
AUD/AED 2.8065 2.8260 2.8053 -0.0095 -0.34% 15/12
AED/AUD 0.3565 0.3565 0.3539 +0.0011 +0.31% 15/12
AUD/ILS 2.6897 2.7107 2.6835 -0.0141 -0.52% 15/12
ILS/AUD 0.3725 0.3726 0.3689 +0.0019 +0.51% 15/12
AUD/JOD 0.5437 0.5455 0.5415 -0.0018 -0.33% 15/12
AUD/SAR 2.8682 2.8855 2.8647 -0.0101 -0.35% 15/12
SAR/AUD 0.3502 0.3491 0.3466 +0.0010 +0.29% 15/12
AUD/BHD 0.2900 0.2900 0.2880 -0.0010 -0.35% 15/12
AUD/OMR 0.2955 0.2963 0.2941 -0.0007 -0.24% 15/12
AUD/QAR 2.7890 2.8006 2.7810 -0.0056 -0.20% 15/12
AUD/LBP 1,157.61 1,170.33 1,156.77 -3.55 -0.31% 15/12
AUD/ARS 13.3830 13.5110 13.3450 +0.0175 +0.13% 15/12
ARS/AUD 0.07474 0.07495 0.07401 -0.00010 -0.13% 15/12
AUD/BRL 2.5214 2.5705 2.5187 -0.0433 -1.69% 15/12
BRL/AUD 0.3973 0.3972 0.3889 +0.0067 +1.72% 15/12
AUD/CLP 486.96 496.66 485.24 -3.11 -0.64% 15/12
AUD/VEF 7.6410 8.4112 7.6295 -0.0336 -0.44% 15/12
VEF/AUD 0.1315 0.1311 0.1189 +0.0005 +0.38% 15/12
AUD/BBD 1.5623 1.5452 1.5293 -0.0040 -0.26% 15/12
AUD/JMD 96.06 96.74 95.60 -0.44 -0.45% 15/12
AUD/XCD 2.0760 2.0793 2.0642 -0.0070 -0.34% 15/12
AUD/PAB 0.7805 0.7720 0.7640 -0.0020 -0.26% 15/12

Bancor

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BNT/USD 3.8461 3.8619 3.3063 +0.2272 +6.29% 12:41:22
BNT/BTC 0.000216 0.000223 0.000197 0.000004 0.00% 12:40:24
BNT/ETH 0.005660 0.005671 0.005357 0.000028 0.00% 12:40:04

Basic Attention Token

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BAT/USD 0.25649 0.25560 0.21863 +0.02408 +10.41% 12:41:19
BAT/BTC 0.000014 0.000016 0.000012 0.000001 0.00% 12:41:00
BAT/ETH 0.000372 0.000374 0.000331 0.000024 0.00% 12:41:20

Binance Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BNB/USD 4.5199 4.5621 3.3357 +0.3900 +9.47% 12:40:32
BNB/BTC 0.000253 0.000257 0.000187 0.000015 0.00% 12:39:54
BNB/ETH 0.006500 0.006588 0.005015 +0.000345 +5.60% 12:39:55
BCH/BNB 397.00 508.42 385.01 -38.23 -8.78% 12:40:30
POWR/BNB 0.15563 0.20002 0.14900 -0.00946 -5.82% 12:40:51
IOT/BNB 0.82700 1.15946 0.20002 -0.10029 -10.81% 12:41:11
ADX/BNB 0.30740 0.37448 0.29353 -0.00996 -3.16% 12:41:14
ANS/BNB 10.9800 13.7370 10.3390 -0.6710 -5.76% 12:41:17
YOYOW/BNB 0.08173 0.10516 0.06920 +0.00686 +9.16% 12:41:27

Bitcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTC/AUD 24,620.8 24,322.6 22,963.5 +1116.0 +4.83% 12:41:22
BTC/NZD 26,400.0 26,606.3 25,119.6 +1220.8 +4.83% 12:41:22
BTC/USDT 18,000.0 18,000.0 17,260.8 +376.3 +2.14% 12:41:29
LTC/BTC 0.016930 0.017700 0.014793 -0.000049 0.00% 12:41:25
ETH/BTC 0.039130 0.039490 0.037690 +0.000350 +0.90% 12:41:23
XRP/BTC 0.000044 0.000049 0.000040 0.000001 0.00% 12:41:29
SC/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.00% 12:41:03
DASH/BTC 0.050500 0.052998 0.047484 -0.000576 -1.13% 12:40:10
ETC/BTC 0.001990 0.002235 0.001618 +0.000191 +10.62% 12:40:11
BTS/BTC 0.000024 0.000026 0.000016 0.000004 0.00% 12:40:54
XMR/BTC 0.018178 0.018538 0.016798 +0.000346 +1.96% 12:41:30
Zcash/BTC 0.026572 0.028338 0.024168 +0.000110 +0.42% 12:40:55
EOS/BTC 0.000494 0.000527 0.000419 0.000039 0.00% 12:40:13
BCH/BTC 0.12300 0.12200 0.11900 +0.00300 +2.52% 12:41:24
STRAT/BTC 0.000583 0.000602 0.000517 0.000021 0.00% 12:40:18
WAVES/BTC 0.000754 0.000793 0.000695 -0.000006 0.00% 12:41:30
STEEM/BTC 0.000115 0.000120 0.000099 0.000008 0.00% 12:41:08
XEM/BTC 0.000036 0.000036 0.000030 0.000002 0.00% 12:41:23
IOT/BTC 0.000205 0.000235 0.000202 -0.000011 0.00% 12:40:33
QTUM/BTC 0.001669 0.001854 0.001043 -0.000062 0.00% 12:41:30
ANS/BTC 0.002770 0.002980 0.002450 0.000040 0.00% 12:41:20
LSK/BTC 0.000586 0.000608 0.000526 0.000006 0.00% 12:40:58
UBQ/BTC 0.000138 0.000197 0.000115 0.000012 0.00% 12:41:04
OMG/BTC 0.000789 0.001040 0.000569 +0.000116 +17.19% 12:40:21
HSR/BTC 0.001215 0.001400 0.000929 -0.000044 0.00% 12:39:53
MCO/BTC 0.000858 0.000950 0.000818 0.000011 0.00% 12:41:27
PAY/BTC 0.000158 0.000158 0.000128 0.000019 0.00% 12:41:27
DGB/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 -0.000001 0.00% 12:41:10
XVG/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 0.000000 0.00% 12:40:45
NXS/BTC 0.000220 0.000236 0.000180 -0.000009 0.00% 12:41:06
ARK/BTC 0.000281 0.000285 0.000233 0.000040 0.00% 12:40:34
ADX/BTC 0.000078 0.000084 0.000064 0.000003 0.00% 12:40:59
SYS/BTC 0.000025 0.000026 0.000023 0.000001 0.00% 12:41:11
CVC/BTC 0.000024 0.000025 0.000022 -0.000001 0.00% 12:41:21
DOGE/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 12:41:18
TKN/BTC 0.000000 0.000090 0.000045 0.000000 0.02% 0:00:02
SNT/BTC 0.000006 0.000007 0.000004 0.000002 0.00% 12:40:40
STORJ/BTC 0.000062 0.000064 0.000055 0.000002 0.00% 12:40:36
BAT/BTC 0.000014 0.000016 0.000012 0.000001 0.00% 12:41:00
NXT/BTC 0.000039 0.000041 0.000036 -0.000001 0.00% 12:41:17
KMD/BTC 0.000262 0.000280 0.000227 0.000005 0.00% 12:40:35
GBYTE/BTC 0.025564 0.037000 0.017236 +0.007063 +38.18% 12:41:16
FCT/BTC 0.001713 0.001880 0.001476 -0.000086 0.00% 12:41:11
PIVX/BTC 0.000335 0.000361 0.000290 0.000025 0.00% 12:41:16
GNT/BTC 0.000024 0.000024 0.000020 0.000001 0.00% 12:41:27
BLOCK/BTC 0.001380 0.001418 0.001323 0.000011 0.00% 12:41:17
MTL/BTC 0.000401 0.000414 0.000331 0.000045 0.00% 12:40:41
GAME/BTC 0.000144 0.000149 0.000131 0.000003 0.00% 12:41:11
DCR/BTC 0.004126 0.004320 0.003762 0.000020 0.00% 12:41:12
EDG/BTC 0.000092 0.000098 0.000071 0.000012 0.00% 12:41:19
1ST/BTC 0.000035 0.000040 0.000032 -0.000004 0.00% 12:41:18
SNGLS/BTC 0.000009 0.000009 0.000008 -0.000001 0.00% 12:40:23
PART/BTC 0.000533 0.000608 0.000506 -0.000013 0.00% 12:41:18
BNT/BTC 0.000216 0.000223 0.000197 0.000004 0.00% 12:40:24
FUN/BTC 0.000003 0.000003 0.000002 0.000000 0.00% 12:40:43
XLM/BTC 0.000012 0.000012 0.000010 0.000001 0.00% 12:41:27
CFI/BTC 0.000009 0.000010 0.000007 0.000001 0.00% 12:41:19
DCT/BTC 0.000045 0.000053 0.000038 -0.000005 0.00% 12:41:17
GNO/BTC 0.010311 0.015789 0.008233 -0.001218 -10.57% 12:41:12
MAID/BTC 0.000027 0.000029 0.000025 -0.000001 0.00% 12:41:17
REP/BTC 0.002139 0.002188 0.001915 0.000061 0.00% 12:41:30
WINGS/BTC 0.000038 0.000038 0.000032 0.000003 0.00% 12:41:21
ANT/BTC 0.000140 0.000151 0.000135 -0.000002 0.00% 12:41:22
ARDR/BTC 0.000051 0.000054 0.000045 0.000001 0.00% 12:41:13
DGD/BTC 0.007926 0.011000 0.007447 -0.000062 0.00% 12:41:05
RLC/BTC 0.000054 0.000064 0.000040 0.000005 0.00% 12:41:20
BCN/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 12:41:17
ZRX/BTC 0.000021 0.000022 0.000018 0.000000 0.00% 12:40:26
BNB/BTC 0.000253 0.000257 0.000187 0.000015 0.00% 12:39:54
GAS/BTC 0.001246 0.001444 0.001171 -0.000077 0.00% 12:41:15
TNT/BTC 0.000007 0.000007 0.000005 0.000000 0.00% 12:41:03
DNT/BTC 0.000004 0.000004 0.000003 0.000000 0.00% 12:40:37
STX/BTC 0.000041 0.000042 0.000030 0.000003 0.00% 12:41:27
MGO/BTC 0.000034 0.000037 0.000034 -0.000001 0.00% 12:41:27
ICN/BTC 0.000095 0.000099 0.000085 -0.000002 0.00% 12:41:29
NAV/BTC 0.000130 0.000139 0.000124 -0.000001 0.00% 12:41:24
BTCD/BTC 0.009501 0.009716 0.008720 +0.000307 +3.34% 12:41:13
EMC/BTC 0.000073 0.000080 0.000071 -0.000007 0.00% 12:41:25
VTC/BTC 0.000452 0.000493 0.000414 0.000014 0.00% 12:41:14
VRC/BTC 0.000054 0.000057 0.000050 -0.000002 0.00% 12:41:14
BTG/BTC 0.016648 0.017631 0.015500 +0.000117 +0.71% 12:40:40
AEON/BTC 0.000213 0.000213 0.000186 0.000016 0.00% 12:41:26
ETP/BTC 0.000210 0.000230 0.000170 -0.000010 0.00% 12:41:20
B2X/BTC 0.011100 0.014200 0.010170 -0.000410 -3.63% 12:41:19
MLN/BTC 0.004162 0.004300 0.003721 0.000036 0.00% 12:41:20
BQX/BTC 0.000077 0.000081 0.000075 0.000001 0.00% 12:40:29
BCC/BTC 0.023537 0.031400 0.021379 +0.001150 +5.26% 12:41:21
TRX/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 -1.00% 12:41:20
TRIG/BTC 0.000054 0.000055 0.000048 0.000001 0.00% 12:41:27
XZC/BTC 0.003250 0.003417 0.003039 0.000061 0.00% 12:41:27
ZEN/BTC 0.001820 0.001900 0.001717 -0.000046 0.00% 12:41:28
BTX/BTC 0.001200 0.001200 0.000900 +0.000100 +10.00% 12:41:21
POWR/BTC 0.000039 0.000040 0.000035 0.000001 0.00% 12:40:48
ADA/BTC 0.000015 0.000016 0.000011 0.000003 0.00% 12:40:52
GUP/BTC 0.000033 0.000034 0.000026 0.000003 0.00% 12:41:20
PTOY/BTC 0.000018 0.000018 0.000016 -0.000001 0.00% 12:41:20
FCN/BTC 0.000023 0.000023 0.000021 -0.000001 0.00% 12:41:21
PLBT/BTC 0.000324 0.000378 0.000312 -0.000021 0.00% 12:41:21
CDT/BTC 0.000006 0.000007 0.000004 0.000001 0.00% 12:41:13
PPT/BTC 0.002637 0.002850 0.002402 -0.000064 0.00% 12:41:18
SALT/BTC 0.000520 0.000540 0.000473 0.000009 0.00% 12:40:41
BCD/BTC 0.002688 0.002768 0.002223 +0.000175 +6.97% 12:41:22
QASH/BTC 0.000055 0.000061 0.000037 0.000014 0.00% 12:41:20
EMC2/BTC 0.000110 0.000118 0.000102 0.000000 0.00% 12:41:15
MONA/BTC 0.000798 0.000831 0.000794 -0.000016 0.00% 12:41:30
VERI/BTC 0.016246 0.019206 0.011120 +0.002842 +22.12% 12:41:22
YOYOW/BTC 0.000021 0.000025 0.000016 0.000003 0.00% 12:41:22
BTC/JPY 2,030,147 2,040,664 1,974,883 +100000 +6.65% 12:41:06
BTC/SGD 25,400.2 25,079.3 23,677.9 +1150.7 +4.83% 12:41:23
BTC/HKD 144,600 145,281 137,163 +6666 +4.83% 12:41:22
BTC/KRW 20,355,000 20,746,500 19,850,000 +100000 +1.65% 12:41:26
BTC/CNY 27,777 27,197 27,197 +0 +0.00% 0:00:02
BTC/IDR 250,448,992 252,199,008 246,000,000 +100000 +0.93% 12:41:19
BTC/CNH 121,890 121,911 121,911 -988 -0.80% 12:41:23
BTC/GBP 13,862.5 13,864.9 13,000.0 +320.8 +2.37% 12:41:24
BTC/CHF 0.0 18,428.3 17,398.5 +845.6 +4.83% 12:41:21
BTC/PLN 66,300 66,300 58,525 +2734 +4.49% 12:41:31
BTC/TRY 71,600 72,000 68,799 +770 +1.09% 12:41:26
BTC/EUR 15,273.0 15,389.0 14,518.0 +312.0 +2.09% 12:41:30
BTC/RUB 1,109,985 1,120,000 1,081,101 -8815 -0.79% 12:41:22
BTC/UAH 518,699 520,000 500,000 +3680 +0.71% 12:41:27
BTC/USD 18,246.8 18,279.0 17,713.9 +502.5 +2.83% 12:41:21
USD/BTC 0.000056 0.000061 0.000055 0.000000 0.00% 12:41:01
BTC/CAD 23,480.9 23,798.9 21,498.0 +2226.1 +10.35% 12:40:58
BTC/BRL 64,599 64,790 61,500 +1713 +2.72% 12:41:04

Bitcoin Cash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCH/PLN 6,200.0 6,500.0 5,850.0 +10.0 +0.16% 12:41:24
BCH/EUR 1,591.0 1,649.2 1,402.0 -10.7 -0.68% 12:41:20
BCH/RUB 110,407 114,000 102,956 -550 -0.50% 12:41:30
BCH/USD 1,793.4 1,847.7 1,683.0 -12.0 -0.66% 12:41:19
BCH/KRW 2,039,800 2,152,200 1,940,000 -13100 -0.64% 12:41:27
BCH/IDR 25,066,000 26,450,000 23,905,000 -86000 -0.34% 12:41:21
BCH/BRL 6,450.0 6,480.2 6,050.0 +75.0 +1.18% 12:41:27
BCH/BTC 0.12300 0.12200 0.11900 +0.00300 +2.52% 12:41:24
BCH/ETH 2.5890 2.7721 2.4969 -0.0762 -2.86% 12:40:16
BCH/BNB 397.00 508.42 385.01 -38.23 -8.78% 12:40:30

Bitcoin Diamond

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCD/BTC 0.002688 0.002768 0.002223 +0.000175 +6.97% 12:41:22
BCD/ETH 0.069560 0.072000 0.059800 +0.001450 +2.21% 12:41:23

Bitcoin Gold

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTG/USD 297.00 306.49 277.89 +8.71 +3.02% 12:41:29
BTG/KRW 337,800 351,900 320,000 +7300 +2.21% 12:41:07
BTG/BTC 0.016648 0.017631 0.015500 +0.000117 +0.71% 12:40:40
BTG/ETH 0.43383 0.45693 0.40842 +0.00242 +0.57% 12:41:30

BitcoinDark

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTCD/BTC 0.009501 0.009716 0.008720 +0.000307 +3.34% 12:41:13

BitConnect

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCC/USD 413.00 420.00 371.10 +13.50 +3.49% 12:41:21
BCC/BTC 0.023537 0.031400 0.021379 +0.001150 +5.26% 12:41:21
BCC/ETH 0.61000 0.74880 0.49906 -0.19743 -26.37% 12:41:21

Bitcore

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTX/USD 19.8900 19.9000 15.0200 -0.7300 -3.98% 12:41:21
BTX/BTC 0.001200 0.001200 0.000900 +0.000100 +10.00% 12:41:21

Bitquence

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BQX/BTC 0.000077 0.000081 0.000075 0.000001 0.00% 12:40:29
BQX/ETH 0.002000 0.002188 0.001850 0.000000 0.00% 12:40:44

BitShares

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTS/USD 0.4107 0.4464 0.2544 +0.1238 +43.15% 12:41:01
BTS/CNY 0.55000 0.54100 0.54100 +0.00000 +0.00% 0:00:02
BTS/BTC 0.000024 0.000026 0.000016 0.000004 0.00% 12:40:54
BTS/ETH 0.000616 0.000651 0.000450 0.000090 0.00% 12:41:08

Blocknet

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BLOCK/BTC 0.001380 0.001418 0.001323 0.000011 0.00% 12:41:17

Byteball

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GBYTE/BTC 0.025564 0.037000 0.017236 +0.007063 +38.18% 12:41:16

Bytecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCN/USD 0.002900 0.002900 0.002560 0.000076 0.00% 12:41:17
BCN/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 12:41:17

Bytom

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTM/ETH 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 12:40:02

Cardano

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ADA/USD 0.267857 0.285714 0.172414 +0.071100 +36.14% 12:41:01
ADA/BTC 0.000015 0.000016 0.000011 0.000003 0.00% 12:40:52
ADA/ETH 0.000394 0.000421 0.000268 0.000080 0.00% 12:40:53

Civic

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CVC/USD 0.41906 0.43647 0.38555 -0.00010 -0.02% 12:41:28
CVC/BTC 0.000024 0.000025 0.000022 -0.000001 0.00% 12:41:21
CVC/ETH 0.000597 0.000644 0.000587 -0.000038 0.00% 12:41:15

Cofound.it

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CFI/USD 0.15369 0.16746 0.13449 +0.00492 +3.32% 12:41:29
CFI/BTC 0.000009 0.000010 0.000007 0.000001 0.00% 12:41:19
CFI/ETH 0.000228 0.000256 0.000200 0.000001 0.00% 12:41:24

CoinDash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CDT/BTC 0.000006 0.000007 0.000004 0.000001 0.00% 12:41:13
CDT/ETH 0.000149 0.000168 0.000122 0.000012 0.00% 12:41:02

Dash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DASH/PLN 3,194.8 3,280.0 3,050.0 +43.2 +1.37% 12:41:25
DASH/EUR 763.00 767.69 737.37 +12.83 +1.72% 12:40:41
DASH/RUB 55,600 56,497 52,477 +361 +0.66% 12:41:28
DASH/USD 966.99 981.00 919.00 +13.14 +1.38% 12:41:22
DASH/KRW 1,031,900 1,045,100 991,400 +14100 +1.39% 12:41:29
DASH/CNH 6,446.8 6,446.8 6,292.7 +154.0 +2.45% 12:41:23
DASH/BTC 0.050500 0.052998 0.047484 -0.000576 -1.13% 12:40:10
DASH/ETH 1.31486 1.34077 1.27805 -0.02167 -1.63% 12:41:30
DASH/XMR 2.8184 2.9220 2.7927 -0.0566 -1.97% 12:41:09

DECENT

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DCT/BTC 0.000045 0.000053 0.000038 -0.000005 0.00% 12:41:17

Decred

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DCR/USD 73.3393 76.1140 62.7966 +4.2083 +6.10% 12:41:01
DCR/BTC 0.004126 0.004320 0.003762 0.000020 0.00% 12:41:12

DigiByte

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DGB/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 -0.000001 0.00% 12:41:10
DGB/ETH 0.000032 0.000034 0.000028 0.000001 0.00% 12:41:23

DigitalNote

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XDN/USD 0.003893 0.003989 0.003322 +0.000412 +11.84% 12:41:21

DigixDAO

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DGD/USD 144.28 184.05 130.27 +5.76 +4.20% 12:41:19
DGD/BTC 0.007926 0.011000 0.007447 -0.000062 0.00% 12:41:05
DGD/ETH 0.20000 0.27500 0.19500 -0.00694 -3.35% 12:41:24

District0x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DNT/USD 0.066000 0.066000 0.052854 +0.005945 +10.04% 12:41:28
DNT/BTC 0.000004 0.000004 0.000003 0.000000 0.00% 12:40:37
DNT/ETH 0.000097 0.000097 0.000082 0.000008 0.00% 12:41:27

Dogecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DOGE/USD 0.004007 0.004097 0.003417 +0.000332 +9.07% 12:41:17
DOGE/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 12:41:18

Edgeless

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EDG/USD 1.62312 1.67668 1.33778 +0.20037 +14.15% 12:41:29
EDG/BTC 0.000092 0.000098 0.000071 0.000012 0.00% 12:41:19
EDG/ETH 0.002354 0.002453 0.002013 +0.000233 +11.03% 12:41:28

Einsteinium

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EMC2/USD 1.9821 2.1121 1.4483 +0.3592 +22.13% 12:41:01
EMC2/BTC 0.000110 0.000118 0.000102 0.000000 0.00% 12:41:15

Emercoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EMC/BTC 0.000073 0.000080 0.000071 -0.000007 0.00% 12:41:25

EOS

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EOS/USD 8.8541 8.9746 7.4044 +0.8362 +10.53% 12:41:28
EOS/CNY 4.8600 4.8600 4.8600 +0.0000 +0.00% 0:00:02
EOS/BTC 0.000494 0.000527 0.000419 0.000039 0.00% 12:40:13
EOS/ETH 0.012831 0.013134 0.011130 +0.001020 +8.65% 12:41:22

Ethereum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETH/JPY 82,308 83,649 80,540 +3109 +3.86% 12:41:22
ETH/KRW 791,950 820,000 753,450 +17400 +2.25% 12:41:26
ETH/CNY 1,969.0 1,937.0 1,937.0 +0.0 +0.00% 12:41:30
ETH/IDR 9,725,000 10,249,000 9,219,000 +20000 +0.21% 12:41:20
ETH/CNH 4,828.0 4,906.5 4,850.7 +55.8 +1.15% 12:41:22
ETH/GBP 436.20 436.20 352.00 -37.02 -9.05% 12:40:35
ETH/PLN 2,490.0 2,490.0 2,232.0 +59.9 +2.50% 12:41:31
ETH/TRY 2,808.0 2,845.0 2,625.0 +66.5 +2.42% 12:41:30
ETH/EUR 609.00 615.01 552.58 +16.00 +2.70% 12:41:20
ETH/RUB 42,640 43,090 39,401 +1146 +2.76% 12:41:28
ETH/UAH 19,980.0 20,500.0 18,393.9 -37.2 -0.19% 12:41:17
ETH/USD 710.54 710.56 686.00 +21.59 +3.13% 12:41:22
ETH/CAD 917.94 920.00 814.27 +80.00 +9.52% 12:40:35
ETH/BTC 0.039130 0.039490 0.037690 +0.000350 +0.90% 12:41:23
ETH/LTC 2.3004 2.4699 2.0918 -0.0281 -1.23% 12:41:27
LTC/ETH 0.43845 0.45884 0.40501 -0.00205 -0.47% 12:41:20
DASH/ETH 1.31486 1.34077 1.27805 -0.02167 -1.63% 12:41:30
Zcash/ETH 0.69150 0.71000 0.65275 -0.01206 -1.74% 12:41:21
EOS/ETH 0.012831 0.013134 0.011130 +0.001020 +8.65% 12:41:22
ETC/ETH 0.050900 0.056910 0.043472 +0.004308 +9.25% 12:40:14
BCH/ETH 2.5890 2.7721 2.4969 -0.0762 -2.86% 12:40:16
XRP/ETH 0.001112 0.001260 0.001055 0.000023 0.00% 12:41:10
ANS/ETH 0.071394 0.074999 0.066012 +0.000448 +0.63% 12:40:39
IOT/ETH 0.005280 0.005955 0.005190 -0.000322 -5.75% 12:40:42
QTUM/ETH 0.043615 0.060155 0.027857 -0.001531 -3.48% 12:41:20
STRAT/ETH 0.015342 0.015485 0.013769 +0.000764 +5.24% 12:41:07
XEM/ETH 0.000936 0.000936 0.000809 0.000050 0.00% 12:41:01
WAVES/ETH 0.019541 0.021182 0.019016 -0.000242 -1.23% 12:41:30
BTS/ETH 0.000616 0.000651 0.000450 0.000090 0.00% 12:41:08
SC/ETH 0.000016 0.000018 0.000015 0.000000 0.00% 12:41:03
XMR/ETH 0.46412 0.48234 0.44301 +0.00515 +1.12% 12:40:20
LSK/ETH 0.015100 0.015900 0.014100 -0.000315 -2.05% 12:41:06
OMG/ETH 0.020328 0.026887 0.014775 +0.002752 +15.73% 12:40:22
MCO/ETH 0.022100 0.023259 0.021148 -0.000009 0.00% 12:41:27
PAY/ETH 0.004046 0.004038 0.003438 +0.000454 +12.70% 12:41:28
BNT/ETH 0.005660 0.005671 0.005357 0.000028 0.00% 12:40:04
SNT/ETH 0.000160 0.000170 0.000104 0.000054 0.00% 12:41:29
SNGLS/ETH 0.000202 0.000239 0.000194 -0.000021 0.00% 12:40:25
CVC/ETH 0.000597 0.000644 0.000587 -0.000038 0.00% 12:41:15
ADX/ETH 0.002009 0.002090 0.001796 +0.000109 +5.76% 12:41:27
DGB/ETH 0.000032 0.000034 0.000028 0.000001 0.00% 12:41:23
TKN/ETH 0.002100 0.003200 0.001581 -0.000192 -9.71% 0:00:02
BAT/ETH 0.000372 0.000374 0.000331 0.000024 0.00% 12:41:20
CFI/ETH 0.000228 0.000256 0.000200 0.000001 0.00% 12:41:24
DGD/ETH 0.20000 0.27500 0.19500 -0.00694 -3.35% 12:41:24
ANT/ETH 0.003660 0.003939 0.003587 -0.000199 -5.22% 12:41:24
STORJ/ETH 0.001604 0.001652 0.001468 0.000028 0.00% 12:41:24
ZRX/ETH 0.000523 0.000560 0.000494 -0.000003 0.00% 12:40:27
GNT/ETH 0.000600 0.000620 0.000549 0.000017 0.00% 12:41:29
GNO/ETH 0.28996 0.40020 0.21351 -0.02732 -9.44% 12:41:13
BQX/ETH 0.002000 0.002188 0.001850 0.000000 0.00% 12:40:44
BNB/ETH 0.006500 0.006588 0.005015 +0.000345 +5.60% 12:39:55
ICN/ETH 0.002391 0.002700 0.002306 -0.000039 0.00% 12:41:09
DNT/ETH 0.000097 0.000097 0.000082 0.000008 0.00% 12:41:27
BTM/ETH 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 12:40:02
TNT/ETH 0.000170 0.000173 0.000130 0.000009 0.00% 12:41:04
STX/ETH 0.001073 0.001200 0.000840 +0.000116 +12.22% 12:41:20
EDG/ETH 0.002354 0.002453 0.002013 +0.000233 +11.03% 12:41:28
FUN/ETH 0.000062 0.000065 0.000057 0.000003 0.00% 12:41:25
MGO/ETH 0.000876 0.000985 0.000862 -0.000046 0.00% 12:41:29
BTG/ETH 0.43383 0.45693 0.40842 +0.00242 +0.57% 12:41:30
ETP/ETH 0.005178 0.005569 0.004750 +0.000294 +6.03% 12:41:20
RKC/ETH 0.001800 0.001450 0.001110 +0.000340 +30.63% 12:41:19
XLM/ETH 0.000299 0.000315 0.000267 0.000012 0.00% 12:41:26
FCT/ETH 0.044250 0.048259 0.040507 -0.004009 -8.31% 12:41:27
MTL/ETH 0.010442 0.010506 0.008496 +0.000720 +7.77% 12:41:27
CDT/ETH 0.000149 0.000168 0.000122 0.000012 0.00% 12:41:02
HSR/ETH 0.031383 0.036000 0.024665 -0.001323 -4.06% 12:40:31
BCC/ETH 0.61000 0.74880 0.49906 -0.19743 -26.37% 12:41:21
TRX/ETH 0.000032 0.000032 0.000022 0.000006 0.00% 12:41:30
POWR/ETH 0.001009 0.001018 0.000920 0.000022 0.00% 12:40:49
GUP/ETH 0.000838 0.000860 0.000679 0.000069 0.00% 12:41:30
PTOY/ETH 0.000446 0.000466 0.000438 -0.000014 0.00% 12:41:30
ADA/ETH 0.000394 0.000421 0.000268 0.000080 0.00% 12:40:53
PPT/ETH 0.067995 0.070241 0.064360 -0.000795 -1.16% 12:41:15
ARK/ETH 0.007277 0.007500 0.006189 +0.000903 +14.16% 12:41:16
REP/ETH 0.055993 0.056021 0.051356 +0.002160 +4.01% 12:41:15
MLN/ETH 0.10967 0.11831 0.10634 -0.00028 -0.25% 12:41:30
WINGS/ETH 0.000959 0.000981 0.000849 0.000068 0.00% 12:41:30
STEEM/ETH 0.002990 0.003020 0.002600 +0.000279 +10.29% 12:41:15
KMD/ETH 0.006737 0.007269 0.005985 -0.000282 -4.09% 12:41:19
SALT/ETH 0.013376 0.013809 0.012000 -0.000017 0.00% 12:40:41
BCD/ETH 0.069560 0.072000 0.059800 +0.001450 +2.21% 12:41:23
QASH/ETH 0.001397 0.001566 0.000951 +0.000367 +35.64% 12:41:30
VERI/ETH 0.46772 0.50000 0.28500 +0.11872 +34.02% 12:41:22
YOYOW/ETH 0.000552 0.000650 0.000431 0.000096 0.00% 12:41:30

Ethereum Classic

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETC/USD 35.360 37.630 27.900 +4.150 +13.32% 12:41:20
ETC/EUR 29.996 31.600 25.220 +4.200 +16.28% 12:40:58
ETC/KRW 40,430 43,670 33,600 +4560 +12.71% 12:41:27
ETC/CNY 81.16 81.00 81.00 +0.00 +0.00% 0:00:02
ETC/IDR 494,000 533,100 416,500 +50600 +11.46% 12:41:30
ETC/BTC 0.001990 0.002235 0.001618 +0.000191 +10.62% 12:40:11
ETC/ETH 0.050900 0.056910 0.043472 +0.004308 +9.25% 12:40:14

Factom

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FCT/BTC 0.001713 0.001880 0.001476 -0.000086 0.00% 12:41:11
FCT/ETH 0.044250 0.048259 0.040507 -0.004009 -8.31% 12:41:27

Fantomcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FCN/BTC 0.000023 0.000023 0.000021 -0.000001 0.00% 12:41:21

Fiji Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FJD/USD 0.4819 0.4872 0.4779 -0.0064 -1.31% 15/12
USD/FJD 2.0849 2.0925 2.0526 +0.0134 +0.65% 15/12
AUD/FJD 1.5938 1.6064 1.5697 +0.0058 +0.37% 15/12
EUR/FJD 2.4256 2.4374 2.4131 -0.0216 -0.89% 15/12
GBP/FJD 2.7775 2.7979 2.7328 -0.0048 -0.17% 15/12

FirstBlood

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
1ST/USD 0.00000 0.39352 0.39352 0.00000 0.00% 12:41:29
1ST/BTC 0.000035 0.000040 0.000032 -0.000004 0.00% 12:41:18

French Pacific Franc

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 15/12
GBP/XPF 136.220 136.340 134.990 -0.605 -0.44% 15/12
USD/XPF 102.250 101.875 101.110 +0.375 +0.37% 15/12

FunFair

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FUN/BTC 0.000003 0.000003 0.000002 0.000000 0.00% 12:40:43
FUN/ETH 0.000062 0.000065 0.000057 0.000003 0.00% 12:41:25

GameCredits

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GAME/PLN 9.0300 9.1700 8.1100 +0.3100 +3.56% 12:41:25
GAME/BTC 0.000144 0.000149 0.000131 0.000003 0.00% 12:41:11

Gas

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GAS/BTC 0.001246 0.001444 0.001171 -0.000077 0.00% 12:41:15

Gnosis

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GNO/USD 186.03 205.68 142.27 +3.28 +1.80% 12:41:28
GNO/BTC 0.010311 0.015789 0.008233 -0.001218 -10.57% 12:41:12
GNO/ETH 0.28996 0.40020 0.21351 -0.02732 -9.44% 12:41:13

Golem

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GNT/USD 0.41552 0.42579 0.36043 +0.02327 +5.96% 12:41:18
GNT/BTC 0.000024 0.000024 0.000020 0.000001 0.00% 12:41:27
GNT/ETH 0.000600 0.000620 0.000549 0.000017 0.00% 12:41:29

Hshare

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
HSR/USD 21.732 24.456 15.640 +4.045 +22.98% 12:41:01
HSR/CNY 45.00 44.86 44.86 +0.00 +0.00% 0:00:02
HSR/BTC 0.001215 0.001400 0.000929 -0.000044 0.00% 12:39:53
HSR/ETH 0.031383 0.036000 0.024665 -0.001323 -4.06% 12:40:31

Iconomi

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ICN/USD 1.67793 1.71947 1.50438 +0.00404 +0.24% 12:41:28
ICN/BTC 0.000095 0.000099 0.000085 -0.000002 0.00% 12:41:29
ICN/ETH 0.002391 0.002700 0.002306 -0.000039 0.00% 12:41:09

IExec RLC

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
RLC/USD 0.72217 0.76369 0.71343 -0.00373 -0.52% 12:41:29
RLC/BTC 0.000054 0.000064 0.000040 0.000005 0.00% 12:41:20

IOTA

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
IOT/USD 3.6172 4.0438 3.5600 -0.2979 -7.64% 12:41:30
IOT/BTC 0.000205 0.000235 0.000202 -0.000011 0.00% 12:40:33
IOT/ETH 0.005280 0.005955 0.005190 -0.000322 -5.75% 12:40:42
IOT/BNB 0.82700 1.15946 0.20002 -0.10029 -10.81% 12:41:11

Komodo

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
KMD/USD 4.6250 4.7719 3.4831 +0.9529 +25.95% 12:41:01
KMD/BTC 0.000262 0.000280 0.000227 0.000005 0.00% 12:40:35
KMD/ETH 0.006737 0.007269 0.005985 -0.000282 -4.09% 12:41:19

Lisk

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
LSK/PLN 36.000 36.670 33.610 +0.990 +2.83% 12:41:25
LSK/USD 10.3400 10.4500 9.0300 -0.1000 -1.00% 12:41:25
LSK/BTC 0.000586 0.000608 0.000526 0.000006 0.00% 12:40:58
LSK/ETH 0.015100 0.015900 0.014100 -0.000315 -2.05% 12:41:06

Litecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
LTC/JPY 31,539 32,712 31,475 -2538 -7.46% 12:41:23
LTC/KRW 344,150 357,000 304,250 +8350 +2.49% 12:41:28
LTC/CNY 344.10 334.10 334.10 0.00 0.00% 0:00:02
LTC/IDR 4,200,000 4,400,000 3,740,000 +18000 +0.43% 12:41:06
LTC/CNH 2,072.9 2,072.9 2,072.9 -140.7 -6.36% 12:41:24
LTC/PLN 1,065.0 1,090.0 920.0 +4.9 +0.46% 12:41:33
LTC/EUR 268.96 268.96 228.75 -4.64 -1.70% 12:41:24
LTC/RUB 18,550.0 19,100.0 16,050.0 +254.9 +1.39% 12:41:28
LTC/USD 301.52 313.00 258.85 +5.56 +1.89% 12:41:28
LTC/BRL 1,069.5 1,098.0 945.0 +29.5 +2.84% 12:41:27
LTC/BTC 0.016930 0.017700 0.014793 -0.000049 0.00% 12:41:25
BTC/LTC 162.07 160.57 160.57 0.00 0.00% 0:00:02
LTC/ETH 0.43845 0.45884 0.40501 -0.00205 -0.47% 12:41:20
ETH/LTC 2.3004 2.4699 2.0918 -0.0281 -1.23% 12:41:27
LTC/XMR 0.94400 1.02500 0.86263 -0.00904 -0.95% 12:41:09
DASH/LTC 4.7800 4.7560 4.7560 +0.0000 +0.00% 0:00:02

MaidSafeCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MAID/USD 0.47994 0.50067 0.44573 -0.01589 -3.24% 12:41:17
MAID/BTC 0.000027 0.000029 0.000025 -0.000001 0.00% 12:41:17

Matchpool

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GUP/USD 0.57599 0.58904 0.44949 +0.06040 +11.77% 12:41:30
GUP/BTC 0.000033 0.000034 0.000026 0.000003 0.00% 12:41:20
GUP/ETH 0.000838 0.000860 0.000679 0.000069 0.00% 12:41:30

Melon

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MLN/USD 75.180 78.367 72.942 +1.605 +2.19% 12:41:29
MLN/BTC 0.004162 0.004300 0.003721 0.000036 0.00% 12:41:20
MLN/ETH 0.10967 0.11831 0.10634 -0.00028 -0.25% 12:41:30

Metal

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MTL/BTC 0.000401 0.000414 0.000331 0.000045 0.00% 12:40:41
MTL/ETH 0.010442 0.010506 0.008496 +0.000720 +7.77% 12:41:27

Metaverse ETP

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETP/USD 3.6108 3.7897 3.1370 +0.3101 +9.40% 12:41:20
ETP/BTC 0.000210 0.000230 0.000170 -0.000010 0.00% 12:41:20
ETP/ETH 0.005178 0.005569 0.004750 +0.000294 +6.03% 12:41:20

MobileGo

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MGO/USD 0.59828 0.64011 0.59111 -0.01923 -3.12% 12:41:29
MGO/BTC 0.000034 0.000037 0.000034 -0.000001 0.00% 12:41:27
MGO/ETH 0.000876 0.000985 0.000862 -0.000046 0.00% 12:41:29

Monaco

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MCO/USD 15.1718 15.9446 14.3615 +0.4146 +2.81% 12:41:28
MCO/BTC 0.000858 0.000950 0.000818 0.000011 0.00% 12:41:27
MCO/ETH 0.022100 0.023259 0.021148 -0.000009 0.00% 12:41:27

MonaCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MONA/USD 14.1786 14.5965 13.2542 +0.1458 +1.04% 12:41:01
MONA/BTC 0.000798 0.000831 0.000794 -0.000016 0.00% 12:41:30

Monero

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XMR/USD 322.92 325.00 300.84 +9.91 +3.19% 12:41:29
XMR/EUR 271.98 273.00 257.01 +12.03 +4.63% 12:40:57
XMR/KRW 368,300 375,900 345,000 +15400 +4.37% 12:41:06
XMR/BTC 0.018178 0.018538 0.016798 +0.000346 +1.96% 12:41:30
XMR/ETH 0.46412 0.48234 0.44301 +0.00515 +1.12% 12:40:20
LTC/XMR 0.94400 1.02500 0.86263 -0.00904 -0.95% 12:41:09
DASH/XMR 2.8184 2.9220 2.7927 -0.0566 -1.97% 12:41:09
Zcash/XMR 1.48491 1.54902 1.43317 -0.03940 -2.63% 12:41:09

NAV Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NAV/BTC 0.000130 0.000139 0.000124 -0.000001 0.00% 12:41:24

NEM

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XEM/USD 0.65881 0.65740 0.53860 +0.07049 +12.07% 12:41:16
XEM/BTC 0.000036 0.000036 0.000030 0.000002 0.00% 12:41:23
XEM/ETH 0.000936 0.000936 0.000809 0.000050 0.00% 12:41:01

NEO

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ANS/USD 49.580 51.310 43.440 +1.730 +3.63% 12:41:22
ANS/BTC 0.002770 0.002980 0.002450 0.000040 0.00% 12:41:20
ANS/ETH 0.071394 0.074999 0.066012 +0.000448 +0.63% 12:40:39
ANS/BNB 10.9800 13.7370 10.3390 -0.6710 -5.76% 12:41:17

New Zealand Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NZD/AUD 0.9152 0.9164 0.9107 +0.0035 +0.38% 15/12
AUD/NZD 1.0940 1.0981 1.0911 -0.0041 -0.37% 15/12
BTC/NZD 26,400.0 26,606.3 25,119.6 +1220.8 +4.83% 12:41:22
NZD/JPY 78.77 79.00 78.40 +0.23 +0.29% 15/12
JPY/NZD 0.01271 0.01276 0.01266 0.00000 0.00% 15/12
NZD/THB 22.7594 22.8945 22.6890 +0.0306 +0.13% 15/12
NZD/SGD 0.9430 0.9469 0.9390 +0.0025 +0.27% 15/12
SGD/NZD 1.0617 1.0648 1.0563 -0.0033 -0.31% 15/12
NZD/HKD 5.4608 5.4975 5.4494 +0.0023 +0.04% 15/12
HKD/NZD 0.1831 0.1835 0.1820 -0.0003 -0.16% 15/12
NZD/KRW 762.300 766.365 759.820 +0.785 +0.10% 15/12
NZD/INR 44.838 45.109 44.757 -0.103 -0.23% 15/12
NZD/TWD 21.6490 21.0580 21.0180 +0.0360 +0.17% 15/12
TWD/NZD 0.04775 0.04775 0.04741 0.00000 0.00% 15/12
NZD/CNY 4.6287 4.6482 4.6120 +0.0085 +0.18% 15/12
CNY/NZD 0.2168 0.2168 0.2151 +0.0001 +0.05% 15/12
NZD/IDR 9,517.70 9,580.20 9,474.55 +40.20 +0.42% 15/12
NZD/MYR 2.8536 2.8744 2.8474 +0.0052 +0.18% 15/12
MYR/NZD 0.3507 0.3512 0.3479 -0.0006 -0.17% 15/12
NZD/PHP 35.33 35.50 35.19 +0.06 +0.17% 15/12
NZD/PKR 76.970 77.227 76.796 +0.034 +0.04% 15/12
NZD/LKR 107.11 108.13 106.95 +0.06 +0.05% 15/12
NZD/NPR 72.65 72.68 71.64 -0.26 -0.36% 15/12
NZD/GBP 0.5249 0.5272 0.5197 +0.0047 +0.90% 15/12
GBP/NZD 1.9057 1.9242 1.8969 -0.0183 -0.95% 15/12
NZD/CHF 0.6942 0.6961 0.6902 +0.0021 +0.30% 15/12
CHF/NZD 1.4450 1.4487 1.4367 -0.0036 -0.25% 15/12
NZD/DKK 4.4305 4.4428 4.4118 +0.0139 +0.31% 15/12
DKK/NZD 0.2259 0.2267 0.2251 -0.0007 -0.31% 15/12
NZD/NOK 5.8659 5.8774 5.7909 +0.0645 +1.11% 15/12
NOK/NZD 0.1706 0.1727 0.1701 -0.0020 -1.16% 15/12
NZD/PLN 2.5064 2.5198 2.5007 -0.0022 -0.09% 15/12
PLN/NZD 0.3996 0.3999 0.3969 +0.0002 +0.05% 15/12
NZD/TRY 2.7036 2.7275 2.6973 -0.0147 -0.54% 15/12
TRY/NZD 0.3707 0.3707 0.3667 +0.0021 +0.57% 15/12
NZD/HUF 187.095 187.430 186.282 +0.506 +0.27% 15/12
NZD/CZK 15.2970 15.3395 15.2325 +0.0400 +0.26% 15/12
NZD/EUR 0.5951 0.5967 0.5924 +0.0024 +0.41% 15/12
EUR/NZD 1.6814 1.6874 1.6759 -0.0057 -0.34% 15/12
NZD/SEK 5.9517 5.9641 5.8867 +0.0530 +0.90% 15/12
SEK/NZD 0.1682 0.1698 0.1677 -0.0015 -0.88% 15/12
NZD/ISK 73.87 74.28 73.49 +0.13 +0.18% 15/12
NZD/RON 2.7560 2.7646 2.7441 +0.0059 +0.21% 15/12
NZD/RUB 41.10 41.45 41.01 +0.07 +0.16% 15/12
NZD/BYN 1.4196 1.4292 1.4127 +0.0032 +0.23% 15/12
NZD/LTL 2.0505 2.0634 2.0473 +0.0018 +0.09% 15/12
NZD/USD 0.6994 0.7034 0.6979 +0.0010 +0.14% 15/12
USD/NZD 1.4314 1.4327 1.4217 -0.0012 -0.08% 15/12
NZD/MXN 13.3702 13.4751 13.3414 +0.0060 +0.04% 15/12
MXN/NZD 0.07483 0.07496 0.07421 -0.00010 -0.13% 15/12
NZD/CAD 0.9007 0.9016 0.8927 +0.0059 +0.66% 15/12
CAD/NZD 1.1126 1.1199 1.1091 -0.0074 -0.66% 15/12
NZD/ZAR 9.1612 9.4832 9.1470 -0.2819 -2.99% 15/12
ZAR/NZD 0.1093 0.1093 0.1054 +0.0033 +3.11% 15/12
NZD/EGP 12.5121 12.5680 12.4581 +0.0160 +0.13% 15/12
NZD/MAD 6.6395 6.6540 6.6047 +0.0134 +0.20% 15/12
NZD/KES 73.31 72.63 72.09 -0.02 -0.03% 15/12
NZD/NAD 9.4295 9.4853 9.2382 -0.1037 -1.10% 15/12
NZD/XAF 388.72 391.50 387.10 +1.46 +0.38% 15/12
NZD/XOF 408.92 408.27 388.84 +1.05 +0.26% 15/12
NZD/AED 2.5674 2.5836 2.5634 +0.0022 +0.09% 15/12
AED/NZD 0.3894 0.3901 0.3871 -0.0005 -0.13% 15/12
NZD/ILS 2.4619 2.4810 2.4553 -0.0028 -0.11% 15/12
ILS/NZD 0.4071 0.4073 0.4031 +0.0003 +0.07% 15/12
NZD/JOD 0.4973 0.4987 0.4948 +0.0004 +0.08% 15/12
NZD/SAR 2.6238 2.6380 2.6166 +0.0019 +0.07% 15/12
SAR/NZD 0.3816 0.3821 0.3791 -0.0004 -0.10% 15/12
NZD/BHD 0.2652 0.2652 0.2631 +0.0002 +0.08% 15/12
NZD/OMR 0.2703 0.2709 0.2688 +0.0004 +0.15% 15/12
NZD/QAR 2.5514 2.5604 2.5404 +0.0057 +0.22% 15/12
NZD/LBP 1,058.98 1,069.94 1,056.57 +1.26 +0.12% 15/12
NZD/ARS 12.2423 12.3682 12.1616 +0.0664 +0.55% 15/12
ARS/NZD 0.08170 0.08221 0.08086 -0.00050 -0.61% 15/12
NZD/BRL 2.3043 2.3508 2.3032 -0.0307 -1.32% 15/12
BRL/NZD 0.4341 0.4342 0.4254 +0.0056 +1.31% 15/12
NZD/CLP 445.47 452.66 444.07 -0.94 -0.21% 15/12
NZD/VEF 6.9900 7.6978 6.9755 -0.0010 -0.01% 15/12
VEF/NZD 0.1434 0.1433 0.1299 0.0000 0.00% 15/12
NZD/BBD 1.4292 1.4126 1.3967 +0.0023 +0.16% 15/12
NZD/JMD 87.87 88.44 87.48 -0.03 -0.03% 15/12
NZD/XCD 1.8991 1.9010 1.8861 +0.0016 +0.08% 15/12
NZD/PAB 0.7140 0.7058 0.6978 +0.0011 +0.16% 15/12

Nexus

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NXS/BTC 0.000220 0.000236 0.000180 -0.000009 0.00% 12:41:06

Nxt

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NXT/USD 0.68500 0.70243 0.65597 +0.01175 +1.75% 12:41:18
NXT/BTC 0.000039 0.000041 0.000036 -0.000001 0.00% 12:41:17

Omisego

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
OMG/USD 14.3700 15.3600 10.2000 +2.6000 +22.41% 12:41:26
OMG/BTC 0.000789 0.001040 0.000569 +0.000116 +17.19% 12:40:21
OMG/ETH 0.020328 0.026887 0.014775 +0.002752 +15.73% 12:40:22

Papua New Guinean Kina

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EUR/PGK 3.8764 3.8049 3.7964 -0.0085 -0.22% 15/12
GBP/PGK 4.3986 4.3400 4.3079 -0.0093 -0.22% 15/12
USD/PGK 3.2510 3.2464 3.2176 +0.0012 +0.04% 15/12

Particl

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PART/BTC 0.000533 0.000608 0.000506 -0.000013 0.00% 12:41:18

Patientory

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PTOY/USD 0.30549 0.31480 0.29441 -0.00394 -1.28% 12:41:30
PTOY/BTC 0.000018 0.000018 0.000016 -0.000001 0.00% 12:41:20
PTOY/ETH 0.000446 0.000466 0.000438 -0.000014 0.00% 12:41:30

PIVX

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PIVX/USD 5.9821 6.2946 4.7845 +0.4382 +7.96% 12:41:01
PIVX/BTC 0.000335 0.000361 0.000290 0.000025 0.00% 12:41:16

Polybius

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PLBT/BTC 0.000324 0.000378 0.000312 -0.000021 0.00% 12:41:21

Populous

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PPT/USD 47.0536 49.2719 37.5776 +4.5133 +10.73% 12:41:01
PPT/BTC 0.002637 0.002850 0.002402 -0.000064 0.00% 12:41:18
PPT/ETH 0.067995 0.070241 0.064360 -0.000795 -1.16% 12:41:15

Power Ledger

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
POWR/USD 0.6964 0.7417 0.5789 -0.0249 -3.45% 12:41:01
POWR/BTC 0.000039 0.000040 0.000035 0.000001 0.00% 12:40:48
POWR/ETH 0.001009 0.001018 0.000920 0.000022 0.00% 12:40:49
POWR/BNB 0.15563 0.20002 0.14900 -0.00946 -5.82% 12:40:51

QASH

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
QASH/USD 0.97900 1.08530 0.65000 +0.28391 +40.85% 12:41:30
QASH/BTC 0.000055 0.000061 0.000037 0.000014 0.00% 12:41:20
QASH/ETH 0.001397 0.001566 0.000951 +0.000367 +35.64% 12:41:30

Qtum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
QTUM/USD 29.9990 32.2480 18.5280 +0.2690 +0.91% 12:41:30
QTUM/KRW 34,090.0 37,500.0 21,550.0 +250.0 +0.74% 12:41:07
QTUM/CNY 79.57 79.01 79.01 +0.00 +0.00% 0:00:02
QTUM/BTC 0.001669 0.001854 0.001043 -0.000062 0.00% 12:41:30
QTUM/ETH 0.043615 0.060155 0.027857 -0.001531 -3.48% 12:41:20

Ripple

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XRP/USD 0.78279 0.83900 0.73200 +0.03189 +4.25% 12:41:29
XRP/EUR 0.66364 0.68900 0.62200 +0.03759 +6.00% 12:40:37
XRP/KRW 882.00 918.00 822.00 +38.00 +4.50% 12:41:27
XRP/IDR 10,850.0 11,689.0 10,500.0 +109.0 +1.01% 12:41:29
XRP/BTC 0.000044 0.000049 0.000040 0.000001 0.00% 12:41:29
XRP/ETH 0.001112 0.001260 0.001055 0.000023 0.00% 12:41:10

Royal Kingdom Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
RKC/ETH 0.001800 0.001450 0.001110 +0.000340 +30.63% 12:41:19

SALT

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SALT/USD 9.0778 9.1082 8.1798 +0.3403 +3.90% 12:41:30
SALT/BTC 0.000520 0.000540 0.000473 0.000009 0.00% 12:40:41
SALT/ETH 0.013376 0.013809 0.012000 -0.000017 0.00% 12:40:41

SegWit2x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
B2X/USD 198.80 210.00 180.01 +11.57 +6.21% 12:41:19
B2X/BTC 0.011100 0.014200 0.010170 -0.000410 -3.63% 12:41:19

Siacoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SC/USD 0.017857 0.018182 0.016393 +0.001500 +9.15% 12:41:01
SC/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.00% 12:41:03
SC/ETH 0.000016 0.000018 0.000015 0.000000 0.00% 12:41:03

SingularDTV

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SNGLS/USD 0.13874 0.16030 0.13724 -0.01086 -7.26% 12:41:28
SNGLS/BTC 0.000009 0.000009 0.000008 -0.000001 0.00% 12:40:23
SNGLS/ETH 0.000202 0.000239 0.000194 -0.000021 0.00% 12:40:25

Status

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SNT/USD 0.109315 0.116869 0.068855 +0.037746 +52.82% 12:41:29
SNT/BTC 0.000006 0.000007 0.000004 0.000002 0.00% 12:40:40
SNT/ETH 0.000160 0.000170 0.000104 0.000054 0.00% 12:41:29

Steem

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STEEM/USD 2.1429 2.3333 1.7759 +0.1011 +4.97% 12:41:01
STEEM/BTC 0.000115 0.000120 0.000099 0.000008 0.00% 12:41:08
STEEM/ETH 0.002990 0.003020 0.002600 +0.000279 +10.29% 12:41:15

Stellar Lumens

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XLM/USD 0.20796 0.21417 0.17800 +0.01480 +7.66% 12:41:12
XLM/BTC 0.000012 0.000012 0.000010 0.000001 0.00% 12:41:27
XLM/ETH 0.000299 0.000315 0.000267 0.000012 0.00% 12:41:26

Storj

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STORJ/USD 1.09788 1.10859 0.97597 +0.04658 +4.45% 12:41:29
STORJ/BTC 0.000062 0.000064 0.000055 0.000002 0.00% 12:40:36
STORJ/ETH 0.001604 0.001652 0.001468 0.000028 0.00% 12:41:24

Stox

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STX/USD 0.75477 0.80999 0.57761 +0.11097 +17.29% 12:41:22
STX/BTC 0.000041 0.000042 0.000030 0.000003 0.00% 12:41:27
STX/ETH 0.001073 0.001200 0.000840 +0.000116 +12.22% 12:41:20

Stratis

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STRAT/USD 10.3000 10.5900 9.3900 +0.4500 +4.57% 12:41:18
STRAT/BTC 0.000583 0.000602 0.000517 0.000021 0.00% 12:40:18
STRAT/ETH 0.015342 0.015485 0.013769 +0.000764 +5.24% 12:41:07

SysCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SYS/BTC 0.000025 0.000026 0.000023 0.000001 0.00% 12:41:11

TenX

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PAY/USD 2.7954 2.7746 2.2625 +0.3873 +16.22% 12:41:28
PAY/BTC 0.000158 0.000158 0.000128 0.000019 0.00% 12:41:27
PAY/ETH 0.004046 0.004038 0.003438 +0.000454 +12.70% 12:41:28

Tether

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
USDT/USD 1.00740 1.00990 1.00200 +0.00420 +0.42% 12:41:06
BTC/USDT 18,000.0 18,000.0 17,260.8 +376.3 +2.14% 12:41:29

Tierion

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TNT/USD 0.113309 0.114901 0.089832 +0.005104 +4.80% 12:41:27
TNT/BTC 0.000007 0.000007 0.000005 0.000000 0.00% 12:41:03
TNT/ETH 0.000170 0.000173 0.000130 0.000009 0.00% 12:41:04

TokenCard

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TKN/USD 0.88807 1.04309 0.87391 -0.05767 -6.13% 12:41:28
TKN/BTC 0.000000 0.000090 0.000045 0.000000 0.02% 0:00:02
TKN/ETH 0.002100 0.003200 0.001581 -0.000192 -9.71% 0:00:02

Triggers 

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TRIG/BTC 0.000054 0.000055 0.000048 0.000001 0.00% 12:41:27

TRON

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TRX/USD 0.022556 0.023000 0.013800 +0.004500 +27.27% 12:41:30
TRX/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 -1.00% 12:41:20
TRX/ETH 0.000032 0.000032 0.000022 0.000006 0.00% 12:41:30

Ubiq

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
UBQ/BTC 0.000138 0.000197 0.000115 0.000012 0.00% 12:41:04

Vanuatu Vatu

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
USD/VUV 117.000 115.000 115.000 0.000 0.00% 14/12

Verge

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XVG/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 0.000000 0.00% 12:40:45

VeriCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VRC/BTC 0.000054 0.000057 0.000050 -0.000002 0.00% 12:41:14

Veritaseum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VERI/USD 340.00 350.00 192.01 +115.00 +51.11% 12:41:22
VERI/BTC 0.016246 0.019206 0.011120 +0.002842 +22.12% 12:41:22
VERI/ETH 0.46772 0.50000 0.28500 +0.11872 +34.02% 12:41:22

Vertcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VTC/USD 8.0893 8.5526 7.0351 +0.1869 +2.37% 12:41:01
VTC/BTC 0.000452 0.000493 0.000414 0.000014 0.00% 12:41:14

Waves

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
WAVES/USD 13.4020 13.9576 12.9485 +0.2438 +1.85% 12:41:26
WAVES/IDR 188,500 205,000 186,100 -1700 -0.89% 12:41:31
WAVES/RUB 824.93 860.00 770.00 -3.42 -0.41% 12:41:30
WAVES/BTC 0.000754 0.000793 0.000695 -0.000006 0.00% 12:41:30
WAVES/ETH 0.019541 0.021182 0.019016 -0.000242 -1.23% 12:41:30

Wings

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
WINGS/USD 0.66305 0.67508 0.56463 +0.05920 +9.88% 12:41:28
WINGS/BTC 0.000038 0.000038 0.000032 0.000003 0.00% 12:41:21
WINGS/ETH 0.000959 0.000981 0.000849 0.000068 0.00% 12:41:30

YOYOW

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
YOYOW/USD 0.37805 0.43955 0.29101 +0.06590 +21.11% 12:41:30
YOYOW/BTC 0.000021 0.000025 0.000016 0.000003 0.00% 12:41:22
YOYOW/ETH 0.000552 0.000650 0.000431 0.000096 0.00% 12:41:30
YOYOW/BNB 0.08173 0.10516 0.06920 +0.00686 +9.16% 12:41:27

Zcash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
Zcash/USD 510.00 524.00 465.01 +3.63 +0.72% 12:41:22
Zcash/EUR 400.00 409.36 385.00 +15.00 +3.90% 12:41:04
Zcash/RUB 28,829.4 29,543.2 26,601.0 +274.3 +0.97% 12:41:31
Zcash/KRW 540,000 577,000 505,500 +9600 +1.81% 12:41:32
Zcash/BTC 0.026572 0.028338 0.024168 +0.000110 +0.42% 12:40:55
Zcash/ETH 0.69150 0.71000 0.65275 -0.01206 -1.74% 12:41:21
Zcash/XMR 1.48491 1.54902 1.43317 -0.03940 -2.63% 12:41:09

ZCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XZC/IDR 819,200 849,000 784,800 +6100 +0.75% 12:41:08
XZC/BTC 0.003250 0.003417 0.003039 0.000061 0.00% 12:41:27

ZenCash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ZEN/BTC 0.001820 0.001900 0.001717 -0.000046 0.00% 12:41:28
Continue with Google
or
Sign up with Email